Liên hệ

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 

Khu du lịch sinh thái Him Lam – Him Lam Resort.

Tel: +84 215 3 811 856 –Fax: +84 215 3 811 369

Email: himlamhotels@gmail.com – himlamresort@gmail.com

Website: himlamresort.vn