Xác nhận phòng

Thông tin khách hàng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 6

Khu du lịch sinh thái Him Lam – Him Lam Resort.

Tel: +84 230 3 811 856 –Fax: +84 230 3 811 369

Email: himlamhotels@gmai.com – himlamresort@gmail.com

Website: himlamresort.vn